יצירת קשר
DANEL_LOGO_04-01

  צוואה לחיים טובים

  אוגוסט 7, 2018
  // מערכת דנאל

  צוואה היא מסמך המסדיר את אופן חלוקת העיזבון לאחר לכתו של אדם לעולמו. כתיבת צוואה בעוד האדם בחיים עשויה למנוע חיכוכים ומריבות בין בני המשפחה בעוד האדם חי וגם לאחר לכתו, בנוסף היא מקלה על היורשים לטפל ברוח טובה בהסדרי הירושה. 

  איך ניגשים לכתיבת צוואה?

  אין תשובה אחת נכונה לאופן שבו יש לעשות חלוקת רכוש. ללא צוואה כתובה יופעל "חוק הירושה", שבמקרים רבים גורם עוול לחלק מבני המשפחה. אם למשל אחד הילדים מרגיש צורך ויש ביכולתו לרכוש עבור הוריו בית מגורים, במקרים מסוימים הוא עלול שלא לקבלו בחזרה בבוא העת. במקרים אחרים, כמו במושבים בהם לא ניתן לחלק שווה בשווה את המשק, נדרש תכנון מוקדם כיצד להבטיח את רווחתם של כלל היורשים.

  בבוא אדם לכתוב את צוואתו ראוי כי הוא יבצע את שלוש הפעולות הבאות, אלה ינסו להבטיח מינימום דילמות בעתיד ומקסימום סדר בעיזבון:

  1. מיפוי כל הרכוש – בכלל זה נכסי דלא ניידי, תכשיטים, ניירות ערך וכל ציוד אחר בעל ערך כספי או סנטימנטלי. 

  2. חלוקת הרכוש – לאחר המיפוי יש לתת את הדעת על אופן החלוקה הרצוי של הרכוש. ככלל, נקודת המוצא היא חלוקה שוויונית עד כמה שניתן בין הילדים. ברם, לא אחת מכניסים ההורים שיקולים נוספים, כמו היכולת הכלכלית של ילדיהם ומידת הסיוע והמעורבות של ילדיהם בחייהם הבגירים. 

  3. כתיבת הצוואה – לאחר החלטה על אופן החלוקה יש להעביר את רוח הדברים לצוואה.

  "כתיבת צוואה בעוד האדם בחיים עשויה למנוע חיכוכים ומריבות בין בני המשפחה בעוד האדם חי וגם לאחר לכתו"

  אלו סוגי צוואות קיימות?

  ישנן דרכים רבות לכתוב צוואה, ובכלל לאדם יש את החופש המלא לצוות את רכושו ככל העולה על דעתו. ברם, ישנם חוקים שונים המעגנים זכויות כאלה ואחרות הנוגעים לירושות, לבני זוג, משפחה וקרנות, כגון: בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, בסעיף זכויות קניין, עקרון חופש הציווי, ירושה על-פי דין ועוד. במקרה של ספק או הצורך בקבלת עצת זהב שתגרום לקבלת ההחלטה הטובה ביותר עבור כותב הצוואה – תמיד מומלץ להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחומים אלו.

  צוואה ניתן לכתוב באחד מארבעה אופנים, לכל שיטה ישנם קווים מנחים כיצד יש לבצעה על מנת שתהיה תקפה:
  • כתיבה בכתב יד ללא עדים;
  • צוואה שנכתבת בנוכחות עדים;
  • צוואה המוגשת לגורם רשמי כגון בית משפט;
  • צוואה בעל פה, במקרה ובעל הצוואה אינו יכול להעלותה על הכתב, בין אם מפאת מחלה ובין אם שנמסרת תחת אש; 

  במקרה והוגדר אפוטרופוס להורה הקשיש, הוא כפוף להוראות בית משפט ומחובתו לפעול בשיקול דעת בניהול ממונו של הקשיש. גם כאן כדאי להימנע מקצוות לא סגורים, ובמידת האפשר רצוי להשאיר צוואה ברורה ומאוזנת עוד בטרם מונה אפוטרופוס.

  מידת השיתוף בפרטי הצוואה

  נושא נוסף הוא השיתוף או אי השיתוף בפרטי הצוואה. לעיתים שיתוף בפרטי הצוואה עשוי לגרום לנתק מוחלט במשפחה עוד במהלך חייו של המוריש, לעיתים מעניק שקט וביטחון מלאים לסובבים את האדם. במקרים אחרים, פתיחת צוואה לאחר לכתו של ההורה לעולמו פותחת תיבת פנדורה. גם כאן אין תשובה אחת נכונה כיצד לפעול, אך חשוב מאוד לשקול היטב גם נושא זה, ולבחור באפשרות שתצמצם ככל הניתן את הוויכוחים ואי הנעימויות בין בני המשפחה הנותרים.

  אין ספק כי ההתעסקות בירושה בעוד האדם נמצא בחיים היא לא תמיד נעימה, אך ישנם מצבים בהם מוטב לעשות זאת מבעוד מועד, על מנת לבחור את היורשים ואופן חלוקת הרכוש, ובעיקר כדי לשמור על שלום בית בעתיד.