יצירת קשר
DANEL_LOGO_04-01

  מדיניות הפרטיות של דנאל סיעוד

  נובמבר 27, 2022
  // מערכת דנאל

  אנחנו בדנאל לוקחים ברצינות רבה את הפרטיות של הלקוחות שלנו, ובשל כך, משקיעים משאבים רבים על מנת לוודא שהמידע שהלקוחות שלנו מוסרים לנו מוגן והפרטיות שלהם נשמרת.

  מתוך המחויבות העמוקה שלנו לשמירה על פרטיות לקוחותינו, הכנו את מסמך מדיניות פרטיות זה על מנת לשקף ללקוחותינו ולמשפחותיהם את האופן שבו אנחנו משתמשים במידע עליהם ושומרים אותו.

  חשוב לקרוא את מסמך זה עד סופו, ובמידה ויהיו לך שאלות בנוגע אליו, הינך יכול לפנות לגב' יהודית חן  בטלפון 03-7564092, באמצעות דוא"ל לכתובת yudit_chen@edanel.co.il  או בכתב למשרדנו הראשיים בכתובת אבא הלל 12 רמת גן, קומה 3.

  אנחנו נאסוף מידע על הלקוחות שלנו החל מהשלב שבו הלקוח הופנה לדנאל סיעוד (לרבות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, לשכות הרווחה, קופות חולים או צדדים שלישיים אחרים), וכן בהמשך כאשר נקלוט את הלקוח לדנאל סיעוד ולאורך הטיפול בו. המידע אשר דנאל סיעוד עשויה לאסוף אודות הלקוח לאורך כל השלבים הללו, כולל, בין היתר, את שם הלקוח, פרטי קשר של הלקוח או הפועלים מטעמו, מספר תעודת הזהות של הלקוח, פוליסת הסיעוד של הלקוח מטעם המוסד לביטוח לאומי, מידע אודות הצרכים והמגבלות של הלקוח (הכולל גם מידע רפואי ומצב נפשי של הלקוח), מצבו המשפחתי, כתובת המגורים, תנאי וסביבת המגורים של הלקוח, מידע הדרוש לדנאל סיעוד לצורך סיוע ללקוח בהגשת בקשה לגמלת סיעוד, וכל מידע נוסף הדרוש לדנאל סיעוד לצורך הטיפול בלקוח.

  מעבר למידע שהלקוח ימסור לדנאל סיעוד באופן אקטיבי, במסגרת הטיפול בלקוח, מערכות המידע של דנאל סיעוד יתעדו מידע המתייחס לטיפול בו. מידע זה כולל, בין היתר, את תכנית הטיפול בלקוח, מהלך הטיפול בלקוח, תוצאות הטיפול בלקוח וכדומה.

  על מנת לגבות מהלקוח את עלות השירותים שיועמדו ללקוח על ידי דנאל סיעוד, דנאל סיעוד גם תאסוף את פרטי אמצעי התשלום של הלקוח.

  דנאל סיעוד תעשה שימוש במידע האישי אודות הלקוח לצורך מתן השירות ללקוח וכן בהתאם לחובות החוקיות והמקצועיות אשר חלות עליה מכוח הדין, לרבות הנחיות משרד הבריאות, משרד הרווחה או ביטוח לאומי.

  דנאל סיעוד עשויה לשתף מידע אישי שהיא מחזיקה על לקוחותיה עם צדדים שלישיים מסוימים, מקום שזה נדרש לצורך מתן השירות ללקוחותיה או לצורך עמידה בדרישות החוקיות שחלות עליה או בצו שיפוטי שיימסר לה. כך למשל, מידע אודות הלקוחות יימסר לגורמים אשר מספקים לדנאל סיעוד שירותים הקשורים במתן השירות ללקוחותיה ובתמיכה בפעילות שלה, וכן לקופות החולים, חברות הביטוח אשר מעניקות ללקוחות כיסוי כספי לשירות שדנאל סיעוד תעמיד להם או לגורם אשר הפנה את הלקוח לטיפולה של דנאל סיעוד. בנוסף, דנאל סיעוד עשויה לעשות שימוש במידע על הלקוחות במקרים של מחלוקת מול הלקוחות או במקרה שבו דנאל סיעוד תמכור או תמחה את עסקיה או את חלקם לצד שלישי כלשהו.

  בכפוף לחובות החוקיות של דנאל סיעוד, הלקוח יהיה רשאי בכל עת לבקש מדנאל סיעוד לעיין במידע הנוגע לגביו שמוחזק על ידה. בקשה זו יכולה להיות מוגשת גם על ידי אדם אחר שהלקוח הסמיך לכך בכתב או על ידי אפוטרופוס שלו. ככל שהלקוח עיין במידע שעליו ומצא כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הוא רשאי לפנות לדנאל סיעוד בבקשה לתקן את המידע. במקרה שכזה, דנאל סיעוד עשויה לבקש מהלקוח פרטים נוספים אודותיו על מנת לוודא את זהותו.

  אתר דנאל סיעוד עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ברשת האינטרנט שאינם מופעלים על ידי דנאל סיעוד. דנאל סיעוד אינה אחראית על האתרים הללו, ואינה אחראית על מדיניות שמירת המידע הנהוגה על ידם. כאשר אתה משתמש באתרים שהאתר מפנה אליהם באמצעות קישורים, אנו ממליצים כי תקרא בזהירות את מדיניות הפרטיות של האתרים הללו לפני השימוש בהם או לפני שמסור להם מידע אודותיך.

  האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

   

  רוצים להתייעץ ולקבל מידע נוסף?

  צרו עמנו קשר ונשמח לענות על כל שאלה ולסייע

  95922*